فرم تماس
  • آدرس:خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه دل افروز، پلاک 32
  • پست الکترونیک: train@seba.ir
  • تلفن: 02184087
  • تلفن: 02188703618
  • نمابر آموزش: 02189789973
  • کد اقتصادی : 411366963493
  • شناسه ملی : 10103444238
  • کد پستی : 1511714511

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

ایمیل

نام و نام خانوادگی

مسلم نیلچی

سمت

مدیر آموزش

داخلی

_____

ایمیل

nilchi@seba.ir

نام و نام خانوادگی

مجتبی بحیرایی

سمت

کارشناس دوره های پذیرش، معامله گری برخط گروهی و نظارت و کنترل داخلی شرکت های کارگزاری

داخلی

202

ایمیل

m.bahiraei@seba.ir

نام و نام خانوادگی

سعید معین

سمت

کارشناس دوره های عمومی و سمینارهای حضوری و غیرحضوری بازار سرمایه

داخلی

203

ایمیل

s.moein@seba.ir

نام و نام خانوادگی

فریدون قاسمی

سمت

کارشناس دوره های تمدید و امور مالی دوره ها

داخلی

204

ایمیل

f.ghasemi@seba.ir

نام و نام خانوادگی

سارا حیدری

سمت

کارشناس دوره های معامله گری و مشمولان قبولی مشروط به تکدرس

داخلی

206

ایمیل

heidari@seba.ir

نام و نام خانوادگی

کارشناس

سمت

کارشناس برگزاری دوره های آموزشی

داخلی

207

ایمیل

mail@seba.ir