فرم تماس
  • آدرس:خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه دل افروز، پلاک 32
  • پست الکترونیک: train@seba.ir
  • تلفن: 02184087
  • تلفن: 02188703618
  • نمابر آموزش: 02189789973
  • کد اقتصادی : 411366963493
  • شناسه ملی : 10103444238
  • کد پستی : 1511714511

نام و نام‌خانوادگی

سمت

داخلی

ایمیل

نام و نام‌خانوادگی

مسلم نیلچی

سمت

مدیر آموزش

داخلی

_____

ایمیل

nilchi@seba.ir

نام و نام‌خانوادگی

سارا حیدری

سمت

کارشناس مسئول واحد آموزش 

داخلی

206

ایمیل

heidari@seba.ir

نام و نام‌خانوادگی

بابک موسائی

سمت

کارشناس آزمون واحد آموزش

داخلی

202

ایمیل

b.mousaeei@seba.ir

نام و نام‌خانوادگی

سعید معین

سمت

کارشناس آزمون واحد آموزش

داخلی

203

ایمیل

s.moein@seba.ir

نام و نام‌خانوادگی

محبوبه کماندار

سمت

کارشناس دوره‌های تمدید و امور مالی دوره‌ها

داخلی

204

ایمیل

kamandar@seba.ir

نام و نام‌خانوادگی

محمد رستگار

سمت

کارشناس اجرائی واحد آموزش

داخلی

207

ایمیل

m.rastgar@seba.ir