فرم تماس
  • آدرس:خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه دل افروز، پلاک 32
  • پست الکترونیک: train@seba.ir
  • تلفن: 02184087
  • تلفن: 02188703618
  • نمابر آموزش: 02189789973
  • کد اقتصادی : 411366963493
  • شناسه ملی : 10103444238
  • کد پستی : 1511714511آقای عامری (مدیر آموزش- داخلی 200)
خانم حیدری ( کارشناس دوره های معامله گری و آمادگی آزمون گواهی نامه های حرفه ای- داخلی 206)
خانم قاسمی (کارشناس دوره های پذیرش، معامله گری برخط گروهی و نظارت و کنترل داخلی شرکت های کارگزاری- داخلی 202)
آقای سالک (کارشناس دوره های مشمولان قبولی مشروط به تکدرس و همایش های بین المللی-داخلی 204)
آقای جلیلی (کارشناس دوره های عمومی و سمینارهای حضوری و غیرحضوری بازار سرمایه - داخلی 203)
آقای ساکت (کارشناس برگزاری دوره های آموزشی- داخلی 207)