آشنایی با خرید اعتباری اوراق بهادار کد2

آشنایی با خرید اعتباری اوراق بهادار کد2

طبق برنامه­ ریزی واحد آموزش کانون، دوره مذکور به مدت 8 ساعت در شهریورماه سال جاری برگزار می گردد. این دوره آموزشی در روز پنجشنبه مورخ 22 شهریور­ماه برگزار می­ گردد و مهلت ثبت­ نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 17 مردادماه سال جاری تعیین شده است.


متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.