آشنایی با بورس مجازی (کد3)

آشنایی با بورس مجازی (کد3)

طبق برنامه­ ریزی واحد آموزش کانون، دوره مذکور به مدت 9 ساعت در مهرماه سال جاری برگزار می گردد. جلسه اول دوره روز شنبه مورخ 7 مهر­ماه برگزار می­ گردد. مهلت ثبت­ نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 4 مهر ماه سال جاری تعیین شده است.
 
متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره و راهنمای شرکت در دوره های مجازی اقدام به ثبت نام نمایند .