آزمون جبرانی پذیرش اوراق نوبت 21

آزمون جبرانی پذیرش اوراق نوبت 21

داوطلبانی که در دوره های قبلی آزمون پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار موفق به کسب حد نصاب های لازم نشدند می توانند در آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان ثبت نام کنند.
 متقاضیان لطفا پس از مطالعه کامل اطلاعیه آزمون اقدام به ثبت نام کنند. 
 • تاریخ شروع :1397/09/02
 • برنامه هفتگی :جمعه 13:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :وحید واشقانی فراهانی
 • تاریخ شروع :1397/09/02
 • برنامه هفتگی :جمعه 13:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :آرش مرشدسلوک
 • تاریخ شروع :1397/09/02
 • برنامه هفتگی :جمعه 13:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :میثم میرهاشمی
 • تاریخ شروع :1397/09/02
 • برنامه هفتگی :جمعه 13:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :مریم دباغی