آزمون جبرانی پذیرش کالا نوبت 21

آزمون جبرانی پذیرش کالا نوبت 21

داوطلبانی که در دوره های قبلی آزمون پذیرش سفارش مشتریان کالایی موفق به کسب حد نصاب های لازم نشدند می توانند در آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان ثبت نام کنند.
 متقاضیان لطفا پس از مطالعه کامل اطلاعیه آزمون اقدام به ثبت نام کنند. 
 • تاریخ شروع :1397/09/02
 • برنامه هفتگی :جمعه 13:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :وحید واشقانی فراهانی
 • تاریخ شروع :1397/09/02
 • برنامه هفتگی :جمعه 13:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :آرش مرشدسلوک
 • تاریخ شروع :1397/09/02
 • برنامه هفتگی :جمعه 13:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :میثم میرهاشمی
 • تاریخ شروع :1397/09/02
 • برنامه هفتگی :جمعه 13:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :رحمان آراسته