آشنایی با خرید اعتباری اوراق بهادار - کد3

آشنایی با خرید اعتباری اوراق بهادار - کد3

طبق برنامه­ ریزی واحد آموزش کانون، دوره مذکور به مدت 8 ساعت در روز پنجشنبه مورخ 26 مهرماه برگزار شده و مهلت ثبت­ نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 25 مهرماه سال جاری تعیین شده است.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند .