آشنایی با سرمایه گذاری در بورس - کد4

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس - کد4

این دوره آموزشی به مدت 9 ساعت در روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار شده و جلسه اول دوره مورخ 6 آبان ماه آعاز می گردد. مهلت ثبت­ نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 25 مهرماه سال جاری تعیین شده است.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.