آزمون جبرانی پذیرش اوراق نوبت 22

آزمون جبرانی پذیرش اوراق نوبت 22

داوطلبانی که در دوره های قبلی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار موفق به کسب حد نصاب های لازم نشدند می توانند در آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان ثبت نام کنند.
 جهت کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه دوره و برنامه زمانی مراجعه فرمایید.
 • تاریخ شروع :1397/09/30
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :وحید واشقانی فراهانی
 • تاریخ شروع :1397/09/30
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :آرش مرشدسلوک
 • تاریخ شروع :1397/09/30
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :میثم میرهاشمی
 • تاریخ شروع :1397/09/30
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :مریم دباغی