نظارت و کنترل داخلی نوبت 9

نظارت و کنترل داخلی نوبت 9

گواهی­نامه کاربردی "نظارت و کنترل داخلی"، سومین مدرک­ کاربردی کانون است که ذیل ضوابط "برگزاری دوره های آموزش حرفه ای و صدور گواهی نامه­ کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" تعریف شده است و حاصل فعالیت کارشناسی در کانون است که با هدف آموزش نیروی انسانی ماهر و خبره جهت تصدی سمت در واحد نظارت در شرکت­های کارگزاری موضوع دستورالعمل کنترل­ های داخلی شرکت های کارگزاری مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه و تدوین گردیده است و از آذرماه سال 93 در معرض بهره­ برداری قرار گرفته است. برنامه آموزشی این گواهینامه با هدف توانمندسازی پرسنل و مسئولین واحد نظارت شرکت های کارگزاری و پیرو دستورالعمل مذکور از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که با هدف کنترل رعایت کامل و دقیق مقررات و اصول و معیارها توسط شرکت های کارگزاری ابلاغ شده است، آماده سازی شده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر اطلاعیه دوره و برنامه زمانی دوره را مطالعه کنید. 
 • تاریخ شروع :1397/09/23
 • مدت ساعت درس :8
 • برنامه هفتگی :جمعه 08:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :50
 • شهریه :2,160,000 ریال
 • نام استاد :محمدصادق دبیری
 • تاریخ شروع :1397/09/29
 • مدت ساعت درس :6
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه 08:00 تا 15:00
 • ظرفیت ثبت نام :50
 • شهریه :1,620,000 ریال
 • نام استاد :حسین خاکپور
 • تاریخ شروع :1397/09/15
 • مدت ساعت درس :4
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه 13:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :50
 • شهریه :1,080,000 ریال
 • نام استاد :آرش مرشدسلوک
 • تاریخ شروع :1397/09/15
 • مدت ساعت درس :4
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه 08:00 تا 12:00
 • ظرفیت ثبت نام :65
 • شهریه :1,080,000 ریال
 • نام استاد :وحید واشقانی فراهانی
 • تاریخ شروع :1397/09/22
 • مدت ساعت درس :6
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه 08:00 تا 15:00
 • ظرفیت ثبت نام :50
 • شهریه :1,620,000 ریال
 • نام استاد :بهنام بهزادفر
 • تاریخ شروع :1397/09/16
 • مدت ساعت درس :2
 • برنامه هفتگی :جمعه 08:00 تا 10:00
 • ظرفیت ثبت نام :65
 • شهریه :540,000 ریال
 • نام استاد :احسان قاسمی
 • تاریخ شروع :1397/09/16
 • مدت ساعت درس :6
 • برنامه هفتگی :جمعه 10:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :65
 • شهریه :1,620,000 ریال
 • نام استاد :محمدصادق واعظی