آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی نوبت 9

آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی نوبت 9

آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی جهت شرکت آن دسته از افرادی است که در آزمون های نوبت­ پیشین موفق به کسب نمره قبولی یک یا چند درس نشده ­اند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه آزمون و برنامه زمانی آزمون مراجعه کنید. 
 • تاریخ شروع :1397/10/14
 • مدت ساعت درس :3
 • برنامه هفتگی :جمعه 13:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :محمدصادق دبیری
 • تاریخ شروع :1397/10/14
 • مدت ساعت درس :3
 • برنامه هفتگی :جمعه 13:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :حسین خاکپور
 • تاریخ شروع :1397/10/14
 • مدت ساعت درس :3
 • برنامه هفتگی :جمعه 13:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :آرش مرشدسلوک
 • تاریخ شروع :1397/10/14
 • مدت ساعت درس :3
 • برنامه هفتگی :جمعه 13:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :وحید واشقانی فراهانی
 • تاریخ شروع :1397/10/14
 • مدت ساعت درس :3
 • برنامه هفتگی :جمعه 13:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :بهنام بهزادفر
 • تاریخ شروع :1397/10/14
 • مدت ساعت درس :3
 • برنامه هفتگی :جمعه 13:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :احسان قاسمی
 • تاریخ شروع :1397/10/14
 • مدت ساعت درس :3
 • برنامه هفتگی :جمعه 13:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :700,000 ریال
 • نام استاد :محمدصادق واعظی