دوره آمادگی اصول بازار سرمایه نوبت دوم

دوره آمادگی اصول بازار سرمایه نوبت دوم

طبق برنامه­ ریزی واحد آموزش کانون، دوره مذکور به مدت 72 ساعت در دی ماه روزهای میان هفته برگزار می گردد. مهلت ثبت­ نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 28 آذر ماه  تعیین شده است.

متقاضیان برای ثبت نام می توانند پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره  و  برنامه زمانی  اقدام به ثبت نام نمایند .