آشنایی با سرمایه گذاری بورس

آشنایی با سرمایه گذاری بورس

این دوره آموزشی به مدت 9 ساعت در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شده و جلسه اول دوره روز 15 آذرماه آغاز می گردد. مهلت ثبت­ نام تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 13 آذرماه سال جاری تعیین شده است.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.