تحلیل صنعت بانکداری

تحلیل صنعت بانکداری

طبق برنامه­ ریزی واحد آموزش کانون، این سمینار به مدت 6 ساعت در روزهای سه شنبه و یکشنبه 20 و 25 آذرماه برگزار می شود و علاقه مندان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 18 آذر سال جاری مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند.