تحلیل بنیادی مقدماتی (مجازی)

تحلیل بنیادی مقدماتی (مجازی)

این دوره آموزشی به مدت 24 ساعت در روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار شده و علاقه مندان تا روز دوشنبه 26 آذرماه مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره و راهنمای شرکت در دوره های مجازی اقدام به ثبت نام نمایند.