کاربرد نرم افزار اکسل در مالی و سرمایه گذاری

کاربرد نرم افزار اکسل در مالی و سرمایه گذاری

این دوره آموزشی به مدت 20 ساعت در روزهای دوشنبه برگزار شده و جلسه اول دوره روز 10 دی ماه تشکیل می گردد. همچنین علاقه مندان تا روز یکشنبه 9 دی ماه سال جاری مهلت ثبت­ نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند .