تحلیل صنعت پرداخت الکترونیک

تحلیل صنعت پرداخت الکترونیک

طبق برنامه­ ریزی واحد آموزش کانون، این سمینار به مدت 3 ساعت در روز چهارشنبه 12 دی ماه برگزار می شود و علاقه مندان تا روز چهارشنبه 5 دی ماه سال جاری مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند.