دعاوی حقوقی و کیفری بازار سرمایه

دعاوی حقوقی و کیفری بازار سرمایه

ین سمینار آموزشی به مدت 8 ساعت در روز پنجشنبه مورخ 27 دی ماه برگزار شده و علاقه مندان تا روز چهارشنبه 19 دی ماه مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند .