مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه

مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه

این سمینار آموزشی به مدت 8 ساعت روز جمعه 26 بهمن ماه برگزار شده و علاقه مندان تا چهارشنبه 24 بهمن ماه مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند .

  • تاریخ شروع :1397/11/26
  • مدت ساعت درس :8
  • برنامه هفتگی :جمعه 09:00 تا 18:00
  • ظرفیت ثبت نام :14
  • شهریه :3,600,000 ریال
  • نام استاد :وحید واشقانی فراهانی