مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

این سمینار آموزشی به مدت 8 ساعت در روز پنجشنبه 16 اسفندماه برگزار شده و علاقه مندان تا چهارشنبه 8 اسفندماه مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند .

  • تاریخ شروع :1397/12/16
  • مدت ساعت درس :8
  • برنامه هفتگی :پنجشنبه 09:00 تا 18:00
  • ظرفیت ثبت نام :25
  • شهریه :3,600,000 ریال
  • نام استاد :شهاب الدین شمس