بودجه بندی سرمایه ای

بودجه بندی سرمایه ای

این سمینار آموزشی به مدت 4 ساعت در روز چهارشنبه 22 اسفند برگزار شده و علاقه­ مندان تا چهارشنبه 15 اسفند مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند.

  • تاریخ شروع :1397/12/22
  • مدت ساعت درس :4
  • برنامه هفتگی :چهارشنبه 16:00 تا 20:00
  • ظرفیت ثبت نام :25
  • شهریه :1,600,000 ریال
  • نام استاد :سیدمجتبی میرلوحی