آشنایی با سرمایه گذاری در بورس - نوبت1

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس - نوبت1

این دوره آموزشی به مدت 12 ساعت در روزهای فرد، از روز یکشنبه 22 اردیبهشت ­ماه آغاز می گردد و علاقه­ مندان تا روز چهارشنبه 11 اردیبهشت مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.