امور اجرایی و حسابداری صندوق ها

امور اجرایی و حسابداری صندوق ها

این دوره آموزشی به مدت 24 ساعت در روزهای پنجشنبه و جمعه، از روز 26 اردیبهشت ­ماه، برگزار شده و علاقه­ مندان تا چهارشنبه 18 اردیبهشت مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.