تحلیل جامع صنعت پتروشیمی

تحلیل جامع صنعت پتروشیمی

این سمینار آموزشی به مدت 6 ساعت در روز پنجشنبه 6 تیر­ماه برگزار شده و علاقه­ مندان تا چهارشنبه 5 تیر مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند.

  • تاریخ شروع :1398/04/06
  • مدت ساعت درس :6
  • برنامه هفتگی :پنجشنبه 09:00 تا 16:00
  • ظرفیت ثبت نام :31
  • شهریه :3,150,000 ریال
  • نام استاد :سید فرهنگ حسینی