تحلیل جامع صنعت پتروشیمی

تحلیل جامع صنعت پتروشیمی

این سمینار آموزشی به مدت 6 ساعت در روز پنجشنبه 6 تیر­ماه برگزار شده و علاقه­ مندان تا چهارشنبه 5 تیر مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند.