پذیرش سفارش مشتریان اوراق (نوبت 25)

پذیرش سفارش مشتریان اوراق (نوبت 25)

گواهینامه های کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار مورد نیاز برای آن دسته افرادی است که در حال حاضر در سمت پذیرش شرکت های کارگزاری مشغول به فعالیت بوده و یا در آینده متقاضی احراز این سمت می باشند. هدف اصلی این دوره افزایش توانمندی های کارکنان پذیرش می باشد. برنامه زمانی نوبت 25 دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار در جدول زیر قابل مشاهده می باشد. 

روز تاریخ درس و ساعت
پنج شنبه 98/02/26 ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادار (8-17)
جمعه 98/02/27 ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادار (8-17)
پنج شنبه 98/03/02 اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای (8-17)
جمعه 98/03/03 مهارت های ارتباطی و مشتری مداری (8-17)
پنج شنبه 98/03/09 قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه (8-17)
جمعه 98/03/10 ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادار (8-12)
آزمون این دوره در تاریخ 31 خردادماه در محل کانون کارگزاران برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در خصوص آزمون طی هفته منتهی به آزمون بر روی سامانه آموزشی کانون کارگزاران قرار خواهد گرفت. 
برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه دوره مراجعه کنید.