آزمون جبرانی پذیرش اوراق (نوبت 25)

آزمون جبرانی پذیرش اوراق (نوبت 25)

داوطلبانی که در دوره های قبلی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار موفق به کسب حد نصاب های لازم نشدند می توانند در آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق ثبت نام کنند. افرادی که تمایل به شرکت در کلاس های دوره دارند لطفا به برنامه زمانی دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (نوبت 25) مراجعه کنند. 

آزمون در تاریخ 31 خردادماه در محل کانون کارگزاران برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در خصوص آزمون طی هفته منتهی به آزمون بر روی سامانه آموزشی کانون قرار خواهد گرفت. 

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به اطلاعیه دوره مراجعه کنید.