مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه

مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه

این سمینار آموزشی به مدت 8 ساعت در روز پنجشنبه 23 خردادماه برگزار شده و علاقه مندان تا چهارشنبه 22 خرداد مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند .

  • تاریخ شروع :1398/03/23
  • مدت ساعت درس :8
  • برنامه هفتگی :پنجشنبه 09:00 تا 18:00
  • ظرفیت ثبت نام :25
  • شهریه :3,650,000 ریال
  • نام استاد :وحید واشقانی فراهانی