تحلیل بنیادی مقدماتی - نوبت 1

تحلیل بنیادی مقدماتی - نوبت 1

این دوره آموزشی به مدت 15 ساعت در روزهای یکشنبه و سه­ شنبه، از 2 تیر­ماه، برگزار می گردد و علاقه­ مندان تا 2 تیر مهلت ثبت نام دارند.

روز تاریخ ساعت
یکشنبه 2 تیر ساعت 17 الی 20
سه ­شنبه 4 تیر
یکشنبه 9 تیر
سه­ شنبه 11 تیر
یکشنبه 16 تیر


متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.