تحلیل تکنیکال مقدماتی - نوبت 2

تحلیل تکنیکال مقدماتی - نوبت 2

این دوره آموزشی در روزهای یکشنبه و چهارشنبه، از تاریخ 2 تیرماه، برگزار شده و علاقه مندان تا 2 تیر مهلت ثبت نام دارند.

روز تاریخ ساعت
یکشنبه 2 تیر ساعت 17 الی 20
چهار­شنبه 5 تیر
یکشنبه 9 تیر
چهار­شنبه 12 تیر
یکشنبه 16 تیر
چهار­شنبه 19 تیر
یکشنبه 23 تیر
چهار­شنبه 26 تیر


متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.