آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (نوبت سوم)

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (نوبت سوم)

این دوره آموزشی به مدت 12 ساعت در روزهای زوج، از روز دوشنبه 10 تیر­ماه، آغاز می گردد و علاقه­ مندان تا 5 تیر مهلت ثبت نام دارند.

روز تاریخ ساعت
دوشنبه 10 تیر ساعت 09 الی 12
شنبه 15 تیر ساعت 09 الی 12
دوشنبه 17 تیر  ساعت 09 الی 12
شنبه 22 تیر ساعت 09 الی 12


متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.