روابط عمومی و تولید محتوا در بازار سرمایه

روابط عمومی و تولید محتوا در بازار سرمایه

این سمینار به مدت 4 ساعت در روز چهارشنبه 2 مردادماه برگزار شده و علاقه مندان تا 1 مرداد مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند.

  • تاریخ شروع :1398/05/02
  • مدت ساعت درس :4
  • برنامه هفتگی :پنجشنبه 10:00 تا 14:00
  • ظرفیت ثبت نام :25
  • شهریه :1,800,000 ریال
  • نام استاد :حمیدرضا طهماسبی پور