فیلترنویسی در سایت TSETMC

فیلترنویسی در سایت TSETMC

این دوره آموزشی در روزهای سه شنبه، از تاریخ 25 تیرماه، برگزار شده و علاقه مندان تا 24 تیر مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.