مدیریت سرمایه گذاری در بورس

مدیریت سرمایه گذاری در بورس

این دوره آموزشی در روزهای زوج، از روز دوشنبه 31 تیرماه، برگزار شده و علاقه مندان تا 30 تیر مهلت ثبت نام دارند.
 

دوشنبه

31 تیر

ساعت 17 الی 20

چهارشنبه

2 مرداد

شنبه

5 مرداد

دوشنبه

7 مرداد

چهارشنبه

9 مرداد

شنبه

12 مرداد

 

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.