تحلیل بنیادی مقدماتی (نوبت دوم)

تحلیل بنیادی مقدماتی (نوبت دوم)

این دوره آموزشی به مدت 28 ساعت در روزهای پنجشنبه، از 17 مرداد­ماه، برگزار می گردد و علاقه­ مندان تا چهارشنبه 9 مرداد مهلت ثبت نام دارند.
 

پنجشنبه 17 مرداد       14 الی 18
پنجشنبه 24 مرداد
پنجشنبه 31 مرداد
پنجشنبه 7 شهریور
پنجشنبه 14 شهریور
پنجشنبه 21 شهریور
پنجشنبه 28 شهریور


متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.