تحلیل تکنیکال مقدماتی - نوبت سوم

تحلیل تکنیکال مقدماتی - نوبت سوم

این دوره آموزشی در روزهای شنبه و دوشنبه، از تاریخ 26 مردادماه، برگزار شده و علاقه مندان تا 16 مرداد مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.