آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی نوبت 10

آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی نوبت 10

داوطلبانی که در دوره های قبلی نظارت و کنترل داخلی موفق به کسب حد نصاب های لازم نشدند می توانند در آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی ثبت نام کنند. افرادی که تمایل به شرکت در کلاس های دوره دارند لطفا به برنامه زمانی دوره نظارت و کنترل داخلی (نوبت 10) مراجعه کنند. 

آزمون در تاریخ 3 آبان ماه در محل کانون کارگزاران برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در خصوص آزمون طی هفته منتهی به آزمون بر روی سامانه آموزشی کانون قرار خواهد گرفت. 

به دلیل ظرفیت محدود آزمون، الویت با متقاضیانی است که زودتر اقدام به ثبت نام کنند. 
برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به اطلاعیه دوره مراجعه کنید. 

 • تاریخ شروع :1398/08/03
 • برنامه هفتگی :جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :60
 • شهریه :900,000 ریال
 • نام استاد :امین یوسفی
 • تاریخ شروع :1398/08/03
 • برنامه هفتگی :جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :60
 • شهریه :900,000 ریال
 • نام استاد :حسین خاکپور
 • تاریخ شروع :1398/08/03
 • برنامه هفتگی :جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :60
 • شهریه :900,000 ریال
 • نام استاد :آرش مرشدسلوک
 • تاریخ شروع :1398/08/03
 • برنامه هفتگی :جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :60
 • شهریه :900,000 ریال
 • نام استاد :وحید واشقانی فراهانی
 • تاریخ شروع :1398/08/03
 • برنامه هفتگی :جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :60
 • شهریه :900,000 ریال
 • نام استاد :بهنام بهزادفر
 • تاریخ شروع :1398/08/03
 • برنامه هفتگی :جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :60
 • شهریه :900,000 ریال
 • نام استاد :مهدی باغبان
 • تاریخ شروع :1398/08/03
 • برنامه هفتگی :جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :60
 • شهریه :900,000 ریال
 • نام استاد :محمدصادق واعظی