مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه

مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری سمینار آموزشی "مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه" می نماید .

این سمینار آموزشی به مدت 8 ساعت در روز جمعه 29 شهریورماه برگزار شده و علاقه مندان تا چهارشنبه 27 شهریورماه مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند .