آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت ششم)

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت ششم)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی " آشنایی با سرمایه ­گذاری در بورس" می نماید .

ردیف روز تاریخ زمان کلاس
1 یکشنبه 1398/07/07 17 الی 20
2 سه شنبه 1398/07/09 17 الی 20
3 یکشنبه 1398/07/14 17 الی 20
4 سه شنبه 1398/07/16 17 الی 20
 

این دوره آموزشی به مدت 12 ساعت از روز یکشنبه مورخ 7 مهرماه، آغاز می گردد و علاقه­ مندان تا 3 مهرماه مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.