آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری سلسله دوره ­های عمومی بازار سرمایه، اقدام به برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی" می نماید.

این سمینار به مدت 8 ساعت در روز پنجشنبه 4 مهرماه برگزار شده و علاقه مندان تا 3 مهر مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند.