دوره آمادگی اصول بازار سرمایه نوبت پنجم

دوره آمادگی اصول بازار سرمایه نوبت پنجم

نوبت پنجم دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه
طبق برنامه­ ریزی واحد آموزش کانون، دوره مذکور به مدت 76 ساعت در دی و بهمن ماه روزهای میان هفته برگزار می گردد. مهلت ثبت­ نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 11دی ماه  تعیین شده است.
متقاضیان برای ثبت نام می توانند پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره و برنامه زمانی اقدام به ثبت نام نمایند.