ماکرونویسی در نرم افزار اکسل

ماکرونویسی در نرم افزار اکسل

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، اقدام به برگزاری دوره آموزشی " ماکرو نویسی در نرم افزار اکسل " می نماید .
این دوره آموزشی به مدت 12 ساعت در روزهای دوشنبه، سه شنبه  از روز 22 مهر­ماه برگزار شده و علاقه­ مندان تا چهارشنبه  17 مهرماه مهلت ثبت نام دارند.
متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.