تحلیل بنیادی مقدماتی(نوبت پنجم)

تحلیل بنیادی مقدماتی(نوبت پنجم)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی "تحلیل بنیادی مقدماتی" می نماید .

این دوره آموزشی به مدت 18 ساعت در روزهای فرد، از 21 مهر­ماه، برگزار می گردد و علاقه­ مندان تا چهارشنبه 17 مهر مهلت ثبت نام دارند.
لازم به ذکر است این دوره آموزشی دارای 10 امتیاز تمدید ویژه گواهینامه های حرفه ای سطح الف و ب و 10امتیاز هم برای گواهینامه های حرفه ای سطح ج می باشد.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.