مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه (نوبت سوم)

مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه (نوبت سوم)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری سمینار آموزشی "مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه" می نماید .
لازم به ذکر است این سمینار آموزشی دارای 6 امتیاز تمدید ویژه گواهینامه های حرفه ای سطح الف و ب و 3 امتیاز تمدید برای گواهینامه های حرفه ای سطح ج می باشد.

این سمینار آموزشی به مدت 8 ساعت در روز پنجشنبه 23 آبان ماه برگزار شده و علاقه مندان تا چهارشنبه 22 آبان ماه مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند .