نظارت و کنترل داخلی نوبت 11

نظارت و کنترل داخلی نوبت 11

گواهی­نامه کاربردی "نظارت و کنترل داخلی"، سومین مدرک­ کاربردی کانون است که با هدف آموزش نیروی انسانی ماهر و خبره جهت تصدی سمت در واحد نظارت در شرکت­های کارگزاری موضوع دستورالعمل کنترل­ های داخلی شرکت های کارگزاری مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه و تدوین گردیده است. برنامه زمانی نوبت 10 دوره نظارت و کنترل داخلی در جدول زیر قابل مشاهده می باشد. 
روز تاریخ درس و ساعت
جمعه 98/09/15 مقررات بورس اوراق بهادار/ آقای خاکپور (8-15)
اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای/ آقای بهزادفر (15-19) 
پنج شنبه 98/09/21 قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه/ آقای واشقانی (13-19)
جمعه 98/09/22 مقررات بورس کالا/ آقای مرشد سلوک (8-15) 
پنج شنبه 98/09/28 مقررات مشاوره و سبدگردانی/ آقای باغبان (8-12)
قوانین و مقررات پولشویی/ آقای واشقانی (13-17)  
جمعه 98/09/29 اصول بازرسی و نظارت/ آقای واعظی (8-15)
این دوره آخرین دوره نظارت و کنترل داخلی در سال جاری خواهد بود. افرادی که تمایل به شرکت در دوره دارند، زودتر اقدام به ثبت نام کنند زیرا به دلیل ظرفیت محدود دوره، الویت با متقاضیانی است که زودتر ثبت نام کنند. 
آزمون این دوره در تاریخ 20 دی ماه در محل کانون کارگزاران برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در خصوص آزمون روز شنبه مورخ 14 دی ماه بر روی سامانه آموزشی کانون کارگزاران، قسمت تازه ترین اخبار قرار خواهد گرفت. 

برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه دوره مراجعه کنید. 
 • تاریخ شروع :1398/09/21
 • مدت ساعت درس :6
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه 08:00 تا 15:00
 • ظرفیت ثبت نام :57
 • شهریه :1,920,000 ریال
 • نام استاد :وحید واشقانی فراهانی
 • تاریخ شروع :1398/09/15
 • مدت ساعت درس :6
 • برنامه هفتگی :جمعه 08:00 تا 15:00
 • ظرفیت ثبت نام :57
 • شهریه :1,920,000 ریال
 • نام استاد :حسین خاکپور
 • تاریخ شروع :1398/09/22
 • مدت ساعت درس :6
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه 08:00 تا 15:00
 • ظرفیت ثبت نام :57
 • شهریه :1,920,000 ریال
 • نام استاد :آرش مرشدسلوک
 • تاریخ شروع :1398/09/28
 • مدت ساعت درس :4
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه 13:00 تا 17:00
 • ظرفیت ثبت نام :57
 • شهریه :1,280,000 ریال
 • نام استاد :وحید واشقانی فراهانی
 • تاریخ شروع :1398/09/15
 • مدت ساعت درس :4
 • برنامه هفتگی :جمعه 15:00 تا 19:00
 • ظرفیت ثبت نام :57
 • شهریه :1,280,000 ریال
 • نام استاد :بهنام بهزادفر
 • تاریخ شروع :1398/09/28
 • مدت ساعت درس :4
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه 08:00 تا 12:00
 • ظرفیت ثبت نام :57
 • شهریه :1,280,000 ریال
 • نام استاد :مهدی باغبان
 • تاریخ شروع :1398/09/29
 • مدت ساعت درس :6
 • برنامه هفتگی :جمعه 08:00 تا 15:00
 • ظرفیت ثبت نام :57
 • شهریه :1,920,000 ریال
 • نام استاد :محمدصادق واعظی