آشنایی با دعاوی حقوقی و کیفری بازار سرمایه

آشنایی با دعاوی حقوقی و کیفری بازار سرمایه

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری سمینار آموزشی "آشنایی با دعاوی حقوقی و کیفری بازار سرمایه" می نماید .

این سمینار آموزشی به مدت 8 ساعت در روز پنجشنبه 2 آبان ماه برگزار شده و علاقه مندان تا 1 آبان مهلت ثبت نام دارند.

این سمینار آموزشی برای تمدید گواهینامه­ های حرفه­ ای سطح الف و ب 5 امتیاز و برای گواهینامه ­های حرفه ­ای سطح ج 3 امتیاز دارد.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند.