تحلیل بنیادی مقدماتی(نوبت ششم)

تحلیل بنیادی مقدماتی(نوبت ششم)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی "تحلیل بنیادی مقدماتی" می نماید .

این دوره آموزشی به مدت 18 ساعت در روزهای یکشنبه و چهراشنبه، از 12 آبان­ماه، برگزار می گردد و علاقه­ مندان تا چهارشنبه 17 مهر مهلت ثبت نام دارند.

لازم به ذکر است این دوره آموزشی برای تمدید  گواهینامه های حرفه ای سطح الف و  ب 10  امتیاز  و برای گواهینامه های حرفه ای سطح ج 10 امتیاز دارد.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.