تحلیل تکنیکال مقدماتی(نوبت ششم)

تحلیل تکنیکال مقدماتی(نوبت ششم)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی " تحلیل تکنیکال مقدماتی" می نماید .

این دوره آموزشی در روزهای شنبه و دوشنبه، از تاریخ 18 آبان ماه، برگزار شده و علاقه مندان تا 15 آبان مهلت ثبت نام دارند.

لازم به ذکر است این دوره آموزشی برای تمدید  گواهینامه های حرفه ای سطح الف و  ب 5 امتیاز  و برای گواهینامه های حرفه ای سطح ج 5 امتیاز دارد.
متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.