آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت نهم)

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت نهم)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی " آشنایی با سرمایه ­گذاری در بورس" می نماید .

این دوره آموزشی به مدت 12 ساعت در روزهای شنبه و دوشنبه مورخ 11 آبانماه، آغاز می گردد و علاقه­ مندان تا 20 آبان ماه مهلت ثبت نام دارند.

لازم به ذکر است این دوره آموزشی دارای 3 امتیاز تمدید ویژه گواهینامه های حرفه ای سطح الف و ب و 3 امتیاز برای گواهینامه های حرفه ای سطح ج می باشد.
متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.