طراحی نظام ارزیابی عملکرد

طراحی نظام ارزیابی عملکرد

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری سمینار آموزشی "طراحی نظام ارزیابی عملکرد و اتصال به نظام پاداش و پرداخت پرسنل" می نماید .

این سمینار آموزشی به مدت  8 ساعت در روزهای پنجشنبه 21 و 28 آذر برگزار شده و علاقه مندان تا 20آذرماه مهلت ثبت نام دارند.

ردیف روز تاریخ زمان کلاس
1 پنجشنبه 21/98/09 ساعت 13:30 الی 17:30
2 پنجشنبه 28/98/09 ساعت 13:30 الی 17:30
 
متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند .
  • تاریخ شروع :1398/09/21
  • مدت ساعت درس :8
  • برنامه هفتگی :پنجشنبه 13:30 تا 17:30
  • ظرفیت ثبت نام :20
  • شهریه :3,200,000 ریال
  • نام استاد :علی حیدری