آشنایی با خرید اعتباری اوراق بهادار(نوبت دوم)

آشنایی با خرید اعتباری اوراق بهادار(نوبت دوم)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری سمینار آموزشی "آشنایی با خرید اعتباری اوراق بهادار" می نماید .

این سمینار آموزشی به مدت 8 ساعت در روز پنجشنبه 7 آذرماه برگزار شده و علاقه مندان تا 6 آذر مهلت ثبت نام دارند.

این سمینار آموزشی برای تمدید گواهینامه­ های حرفه­ ای سطح الف و ب 5 امتیاز و برای گواهینامه ­های حرفه ­ای سطح ج 3 امتیاز دارد. متقاضیان تمدید اعتبار گواهینامه های حرفه ای لازم است جهت اعمال و ثبت امتیاز مربوطه، قبل از حضور در اولین جلسه کلاس جهت انجام مراحل اداری، احراز هویت و تکمیل فرم های مربوطه به کارشناسان آموزش مستقر در واحد آموزش مراجعه نمایند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند.

  • تاریخ شروع :1398/09/07
  • مدت ساعت درس :8
  • برنامه هفتگی :پنجشنبه 09:00 تا 18:00
  • ظرفیت ثبت نام :29
  • شهریه :3,750,000 ریال
  • نام استاد :وحید واشقانی فراهانی