اصول بایگانی مدرن

اصول بایگانی مدرن

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری سمینار آموزشی "اصول بایگانی مدرن" می نماید .

این سمینار آموزشی به مدت 8 ساعت در روز جمعه 29 آذرماه برگزار شده و علاقه مندان تا چهارشنبه 20 آذرماه مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند .

  • تاریخ شروع :1398/09/29
  • مدت ساعت درس :8
  • برنامه هفتگی :جمعه 09:00 تا 18:00
  • ظرفیت ثبت نام :28
  • شهریه :3,750,000 ریال
  • نام استاد :صادق فراهانی